Melding incidentele festiviteit

Vul alle velden in. Als dat niet hoeft, staat het erbij.

  1. Step 1 of 3. Active step: Begin
  2. Stap 2 van 3: Gegevens festiviteit
  3. Stap 3 van 3: Voltooid
  • U mag maximaal 6 incidentele festiviteiten per jaar organiseren
  • U informeert direct omwonenden vooraf over deze activiteit
  • Gemelde activiteit mag niet buiten de inrichting plaatsvinden. Ook niet op het terras
  • U probeert tijdens de activiteit overmatige hinder te voorkomen. Houd bijvoorbeeld ramen en deuren van de horeca-inrichting gesloten en open deze uitsluitend voor het doorlaten van personen of goederen
Naam organisatie
Aanvullende gegevens
Contactpersoon